ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ

http://vijaykarnataka.indiatimes.com/district/koppala/machine-scheme-enforcement-krishna-bhairegauda/articleshow/53437481.cms